Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 30 mei

Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen?
Job 38 vers 4 en 5

Het grootste natuurlijke meer van IJsland draagt de naam þingvallavatn (spreek uit: Thing-valla-vattun). Het ligt pal boven de breuklijn tussen de continentale platen van Noord-Amerika en Eurazië. Die twee platen schuiven elk jaar een paar centimeter uit elkaar. Onder water is een diep ravijn. Op sommige plekken is dat zó smal dat een duiker met zijn éne hand de éne plaat kan aanraken en met z’n andere hand de andere. Het water is er kraakhelder: je hebt maar liefst honderd meter zicht.

Indrukwekkend moet dat zijn! Ja, zo komen we onder de indruk van Gods grootheid en almacht. Hij is de Schepper. Hij sprak en het was er.

Er was nog geen mens. Adam is pas op de zesde dag geschapen. Maar we kunnen Gods grote macht en wijsheid in de natuur bewonderen. Het mag ons ertoe brengen Hem te prijzen. Zijn liefde zien we bovenal op Golgotha: in de gave van Zijn geliefde Zoon. Daarvoor zullen we Hem tot in alle eeuwigheid danken en aanbidden.

 

Het dagboek bestellen?