Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 31 mei

Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel.
Mattheüs 12 vers 36

Ruim de helft van de mensen hier gelooft – vaak wel een beetje vaag – in een leven na de dood. Een kwart denkt dat er een ‘dag des oordeels’ komt.

Jezus Christus sprak openlijk en goed te begrijpen over de dag van het oordeel. De Schepper heeft ieder mens op de aarde geplaatst. Aan het einde van z’n levensreis komt ieder voor Hem te staan. Dan zal Hij rekenschap vragen.

Wat moeten we dan tegen Hem zeggen? Wat voor verklaring hebben we voor onze ongehoorzaamheid en slechtheid? Voor de onreine gedachten die in ons zijn opgekomen? Voor de verkeerde woorden die we hebben uitgesproken en waarmee we zelf misschien ook niet gelukkig zijn?

Het enige dat ons redt, is te zeggen: ‘Grote God, voor al die zonden heeft mijn Verlosser aan het kruis Zijn bloed gestort!’

Als we in dít leven achter Christus’ bloed schuilen, zullen we in het toekomstige leven als kinderen van God volmaakt gelukkig zijn!

 

Het dagboek bestellen?