Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 28 augustus

De duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God.
Lukas 4 vers 3 en 4

Dit Bijbelvers noemt één van de vele verzoekingen waarmee de duivel de Heere Jezus ten val probeerde te brengen. Wat een groot geluk dat de Heiland niet naar hem luisterde!

Deze val die de satan voor Christus had opgesteld, had te maken met honger. Hij stelde Hem voor door eigen ingrijpen het probleem van de honger op te lossen. Maar de Heere Jezus had van de Vader geen opdracht gekregen om een steen in brood te veranderen. En Hij wilde liever honger lijden dan ongehoorzaam zijn. Er was er maar Eén aan Wie Hij gehoorzaam was: Zijn Vader. Het was Zijn dagelijkse voedsel om de wil van de Vader te doen. Hij verlangde ernaar in Zijn leven als Mens op aarde God te verheerlijken in Zijn hele handel en wandel.

Hij zei het later Zijn discipelen: “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng” (Johannes 4 vers 34). Zó gehoorzaam was Hij, ja, zelfs tot de dood aan het kruis!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage