Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 27 augustus

U zult niet stelen.
Exodus 20 vers 15

In het dorpje Essen ten zuiden van Roosendaal was de grenslijn tussen België en Nederland getekend op het wegdek van – hoe toepasselijk! – de Grensstraat. De grens loopt schuin over de weg en gaat dan zelfs dwars door een wijkgebouw. Bij een controle bleek de lijn niet goed te liggen. Het werd aangepast. Sinds vandaag twee jaar geleden is België een stukje kleiner en Nederland een stukje groter. Het ging slechts om 1,80 meter, maar toch!

De grenscorrectie werd in goed overleg tussen beide landen uitgevoerd. Dat gaat onder mensen vaak wel anders. Het verschil tussen mijn en dijn is niet iedereen duidelijk. Misschien beter gezegd: wordt niet door iedereen gehandhaafd.

God heeft duidelijk laten weten: blijf met je vingers van andermans spullen af! Heeft de Heere Jezus dat gebod ooit overtreden toen Hij op aarde leefde? Hij heeft de mensen juist onnoemelijk veel gegeven. Eten deelde Hij uit: brood en vis. Met kwistige hand strooide Hij gezondheid uit: ontelbaren heeft Hij genezen. Bovenal bood Hij de mensen het heil aan: zondenvergeving, verzoening met God en het eeuwige leven. Dat wil Hij nog steeds aan alle mensen geven!

Het dagboek bestellen?