Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 29 augustus

De HEERE is geduldig en rijk aan goedertierenheid, Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding.
Numeri 14 vers 18

Tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurde het in Frankrijk regelmatig: militairen brachten zichzelf zware verwondingen toe om maar niet naar het front te hoeven. Volgens het militaire strafrecht stond dat gelijk aan deserteren in het zicht van de vijand. Daarop stond de doodstraf. Het was de militaire artsen dan ook verboden om in zulke gevallen medische hulp te verlenen.

God is genadiger. De ellende waarin mensen door hun zonden zitten, hebben ze aan zichzelf te danken. Het is immers moedwillige opstand tegen de Schepper. Adam en Eva wisten toch wat ze deden? Als mensen nu zondigen, weten ze dat vaak toch heel goed?

Toch bewijst God genade aan iedereen die z’n schuld toegeeft. Hij is geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hoe kun je innerlijke goedheid beter laten zien dan door vijanden vergiffenis te schenken?

Dat heeft God gedaan aan ons allen die in de Heere Jezus en Zijn kruis hebben geloofd. En Hij wil het nog steeds graag doen aan ieder die zich tot Hem bekeert.

Het dagboek bestellen?