Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 27 november

Vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
Mattheüs 27 vers 45 en 46

Hier sprak de onschuldige, heilige Zoon van God. Hij was Mens geworden en leed, beladen met onze zonden, aan het kruis.

Voordat Hij aan dat hout werd gespijkerd, was Hij door ruwe, trotse, huichelachtige mensen bespot, bespuwd, geslagen en mishandeld. Ze haatten Hem. Zoals een schaap niets laat horen als het wordt geschoren, verdroeg Christus alles. Hij bad zelfs voor Zijn kwellers.

Nu was het ogenblik gekomen dat Hij niet door zondaars, maar voor zondaars leed. In die uren van duisternis onderging Hij Gods toorn. Zijn uitroep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”, getuigt van Zijn naamloze eenzaamheid. Hij was helemaal alleen. Zijn familie en discipelen hadden Hem in de steek gelaten. Maar wat vele malen erger was: zelfs de hemel was gesloten! God trok Zich van Hem terug. Wie zou passende woorden kunnen vinden om deze vreselijke uren te beschrijven?

Het dagboek bestellen?