Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 26 november

Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg: Tegen het vallen van de avond zult u vlees eten (…) en tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen, die het kamp overdekten.
Exodus 16 vers 12 en 13

Een vrouw in Taiwan moest een operatie ondergaan: ze had galstenen. Dat kostte nogal wat. Het gezin had dan ook niet genoeg geld meer om goed eten te kopen. Daarom gingen haar man en zoon naar de rietsuikervelden om ratten te vangen. Daarvan kookten ze soep. Moeder vond het heerlijk. De zoon, Hsiao Chen-hsin, hield het 24 jaar vol. Hij ving er zo’n 1.000 per jaar. Hij gaf ze ook door aan buren en vrienden.

God voedde Israël in de woestijn met kwartels en daarna elke ochtend met het manna. Om het vlees te kunnen eten, moesten de vogels worden geslacht. Hun bloed moest vloeien.

Hoe kunnen wij het eeuwige leven ontvangen? Alleen door het sterven van de Heere Jezus Christus. Op grond van het kruis zijn we wedergeboren en Gods kinderen geworden. Nu mogen we ons elke dag met Hem ‘voeden’. Dat doen we door de Bijbel te lezen én te overdenken. Hij is ons dagelijkse Manna waardoor we geestelijk gezond blijven.

Het dagboek bestellen?