Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 25 november

Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen Hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar Hij was.
Johannes 11 vers 5 en 6

In het leven van Martha en Maria was zorg en verdriet binnengekomen: hun broer Lazarus was ernstig ziek geworden. Hun eerste gedachte was dat tegen de Heiland te zeggen. Doen wij dat ook? Of vragen we eerst de hulp van een arts en pas daarna, als het dan nog niet beter wordt, de hulp van God?

Het was een zegen voor Lazarus dat hij biddende zusters had. Martha en Maria bestormden de Meester niet met vragen en verzoeken, maar zij deelden Hem de nood mee. Wat gebeuren moest, lieten zij aan Hem over.

Waarom wachtte de Heiland nog twee dagen, vóórdat Hij naar Bethanië ging? Omdat het niet allereerst om het geluk van Martha en Maria ging, maar om de verheerlijking van God. Wat een belangrijke les!

Het was in geen geval een gebrek aan liefde. Misschien moeten wij soms ook wachten op de verhoring van onze gebeden. Maar we mogen nooit twijfelen aan de liefde van de Heere Jezus. Zijn hart klopt altijd voor ons!

Het dagboek bestellen?