Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 27 maart

Terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij op weg naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden.
Johannes 19 vers 17 en 18

De mensen hadden voor de Heere Jezus, de Heiland van de wereld, ten slotte alleen een kruis op Golgotha over. Wat een plaats: tussen hemel en aarde en tussen twee misdadigers!

De aarde verwierp Hem. Daarmee bewees de mens zijn slechtheid tegenover de enige Rechtvaardige Die ooit in de wereld heeft geleefd. Tijdens de uren van duisternis bleef de hemel voor Hem gesloten, want Gods toorn over onze zonden kwam daar op Hem.

De plaats tussen de twee boosdoeners is een plaats van schande.

Maar toen Hij stierf en het werk aan het kruis had volbracht, kende God Hem de plaats van eer toe. Van de Heere Jezus wordt getuigd: “De Heere heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten” (Psalm 110 vers 1).

Heeft Hij ook de eerste plaats in ons leven?

 

Het dagboek bestellen?