Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 26 juni

Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
Mattheüs 27 vers 46

Zes uur hing de Heere Jezus al aan het kruis. De woorden die Hij in de eerste drie uur uitsprak, golden de mensen in Zijn nabijheid: de soldaten, Zijn moeder Maria en de gekruisigde rover naast Hem. Met de bovenstaande uitroep na de tweede drie uur richtte Hij Zich tot God.

Tijdens Zijn leven was Hij in ononderbroken gemeenschap met God. Dit volmaakte leven kon het zondeprobleem echter niet oplossen, want “het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6 vers 23). Wilde de zonde tenietgedaan worden, dan moest de Heere Jezus in de dood gaan.

Van de lichamelijke pijn kunnen we ons misschien nog iets voorstellen. Maar we hebben totaal geen begrip van de pijn die de ziel van onze Heere Jezus heeft geleden toen Hij voor onze zonden werd verlaten door de heilige en rechtvaardige God.

De Heiland kreeg geen antwoord op deze smartelijke uitroep. Het antwoord wordt gevormd door de talloze verlosten, de nieuwe schepping en de onophoudelijke lof die Hem zal worden toegebracht door hen voor wie Hij Zich heeft overgegeven.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage