Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 27 juni

Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.
Johannes 4 vers 13 en 14

De Yangtze is met 6380 kilometer de langste rivier van Azië. De bron is te vinden op de Tibetaanse Hoogvlakte; bij Shanghai mondt de stroom uit in de Oost- Chinese Zee. Rivieren zijn voor de mensen van enorm belang, niet in het minst voor het drinkwater.

De Samaritaanse vrouw bij de bron van Sichar dacht aan het water in de put. Daarvan hadden al tal van generaties mensen gedronken. Maar de Heere Jezus bedoelde het water des levens.

Hij biedt Zichzelf aan alle mensen aan: alleen door het geloof in Hem wordt de dorst van ons hart gelest.

Ieder verlangt toch naar geluk, naar vrede, warmte en blijdschap, naar geborgenheid en zekerheid? Nu, er is maar één Persoon bij Wie dat allemaal te vinden is. In de wereld worden enorm veel dingen aangeboden om mensen gelukkig te maken. Vergeet het maar! Die werken hooguit voor een tijd. Wie in de Heere Jezus gelooft, ontvangt het eeuwige geluk. Als Gods kind mag hij in de hemel wonen.

 

Het dagboek bestellen?