Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 28 juni

Welk voordeel heeft hij die werkt, van datgene waarvoor hij zwoegt?
Prediker 3 vers 9

Een vrouw veroorzaakte een ernstig verkeersongeluk. Buiten bewustzijn werd ze naar het ziekenhuis gebracht, zwaargewond. Aangesloten aan allerlei apparaten kwam ze bij. Ze deed haar ogen open. Toen tot haar doordrong wat er was gebeurd, was haar eerste vraag: ‘Wat zou er met mijn geld zijn gebeurd?’

Ze had heel wat bijeengeschraapt. Maar ze had er nooit bij stilgestaan dat het voor haar onbelangrijk was wie het zou erven, als zij zelf in het hiernamaals was. Misschien zou dan alleen de vraag onaangenaam kunnen worden, hoe al dat geld in haar bezit was gekomen.

De Bijbel roept ons op schatten te verzamelen die in de eeuwigheid hun waarde houden. Wat dat voor schatten zijn? – Vrede met God, bijvoorbeeld. Wie in het geloof Jezus Christus aanneemt, is niet langer een vijand van God, maar ontvangt vrede met Hem. Dat blijft, tot in eeuwigheid. Ook zondenvergeving en kwijtschelding van schuld, eveneens beide door het geloof. Verder het heil en het eeuwige leven. Ware rust in ons hart en diepe blijdschap. Zulke rijkdommen hebben eeuwige waarde!

 

Het dagboek bestellen?