Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 25 december

Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.
Hebreeën 1 vers 1

God heeft Zich in de loop der eeuwen vele malen geopenbaard. Abraham kende Hem als de Almachtige. Melchizedek werd priester van de Allerhoogste genoemd. Aan Zijn volk Israël stelde Hij Zich voor als de eeuwige Ik ben, de Heere.

Pas toen Gods Zoon als waarachtig Mens op aarde kwam, heeft Hij God volkomen geopenbaard. Vroeger sprak God door middel van de profeten tot de mensen. Toen Christus kwam, sprak Godzelf in de Persoon van Zijn Zoon tot ons. Alles wat de Heere Jezus sprak en deed, was de openbaring van Wie God is.

Toen de eeuwige Zoon van God Mens werd en te midden van Zijn schepselen leefde, vertoonde Hij Wie God was. Als Mens werd de Zoon van God de voor ons begrijpelijke ‘taal’ van God. Voor altijd blijft Hij het beeld van de onzichtbare God.

Hoe heerlijk is de Persoon van onze Heiland en hoe wonderlijk is het dat God Hem als Mens tot ons zond! Nu kunnen we God kennen, door de Heere Jezus.

Het dagboek bestellen?