Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 24 december

Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
Romeinen 6 vers 23

Een man solliciteerde bij het bedrijf Avaya. Hij werd aangenomen, maar bedacht zich en zegde de baan af. Dat drong bij de administratie van het bedrijf niet goed door. Hij bleef op de loonlijst staan en kreeg vijf jaar lang salaris uitbetaald, zonder er iets voor te doen. Toen de fout boven water kwam, zat hij diep in de problemen.

Wij hadden ons loon wél verdiend: het loon van de zonde. Dat is de dood. Niet ‘alleen maar’ het sterven, maar ook de tweede dood, de eeuwige poel van vuur.

Ons loon heeft God uitbetaald aan de Heere Jezus. Hij stierf aan het kruis. Hij onderging het oordeel.

Nu hebben wij die in Hem geloven, het eeuwige leven ontvangen. Dat is niet een verdienste, maar een genadegave van God. Hij schenkt het uit gunst. Dat kan alleen, omdat Christus ons loon in ontvangst nam.

Daarvoor werd Hij als Mens op aarde geboren en daartoe ging Hij naar het kruis van Golgotha. Hij werd geboren om te kunnen sterven, om ons het leven te kunnen geven. Daarvoor danken we Hem elke dag!

Het dagboek bestellen?