Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 26 december

Zie, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende.
Jesaja 48 vers 10

Hoog in het noorden van Canada, westelijk van Groenland, ligt het enorme Baffin Island. Daar werd in de grond een kleine, stenen smeltkroes gevonden. Er zaten nog kleine stukjes brons en glas in. Hij stamt uit 1000 n.Chr. en wordt aan de Vikingen toegeschreven. Het was weer een aanwijzing dat de Noormannen al honderden eeuwen vóór Columbus aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een kijkje waren wezen nemen.

De smeltkroes is in de Bijbel een bekend beeld van de beproevingen die God in ons leven brengt. Hij noemt het een smeltkroes van ellende. Inderdaad, moeilijke omstandigheden kunnen louterend werken – als we ze aannemen uit Gods hand.

Het kan ook gebeuren dat we ons ertegen verzetten. Dat we er ontevreden over zijn. Dat we er zelfs over
gaan mopperen en innerlijk in opstand komen. In zulke gevallen komen alleen maar slechte dingen boven. Als we ze echter aanvaarden als Gods wegen met ons, als Zijn opvoeding, komt er iets goeds uit voort. Dan worden we dichter bij Hem gebracht en leren we Hem beter kennen. Dat is tot onze zegen!

Het dagboek bestellen?