Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 27 december

Wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
Jesaja 40 vers 31

Terneergeslagenheid en angst – de één lijdt er meer onder dan de ander, maar kennen we het uiteindelijk niet allemaal uit eigen ervaring? De oorzaak is vaak heel eenvoudig: we kijken naar de omstandigheden in plaats van naar de Heere God!

Gods Woord roept ons op om ons voortdurend in de Heere Jezus te verblijden. Als we dat doen, kunnen we ons toch nauwelijks terneergeslagen voelen? Dan kunnen we toch niet bang en ontmoedigd zijn?

Uiteraard veranderen de omstandigheden niet door het zien op de Heiland, maar wíj veranderen. Dat is wat God over het algemeen wil bewerken.

En die omstandigheden dan, die moeilijkheden en zorgen? Die mogen we aan Hem vertellen. Hij kent ze natuurlijk allang, zelfs veel beter dan wijzelf. Maar als we ons hart bij Hem uitstorten, is dat voor ons een grote verlichting. We mogen onze zorgen aan Zijn voeten afwerpen. Als we alles van Hem verwachten, ontvangen we nieuwe kracht en blijdschap!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage