Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 28 december

De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goeddoet.
Psalm 14 vers 1

Bij een bank in de Poolse stad Lublin liep een man binnen. Hij riep: ‘Dit is een overval!’ Personeel en klanten lieten zich op de grond vallen, totdat ze zagen dat het wapen van de overvaller enkel een stalen lepel was. De bankrover vluchtte met lege handen. Toch nam de politie het serieus op: ‘Het is een dwaas, maar hij heeft de wet overtreden’.

Ieder die Gods bestaan ontkent, is een dwaas. Ook wie weigert voor Hem te buigen, en zondigt. Hij overtreedt Gods wetten. Dat neemt God uiterst serieus!

God is tegelijk vol liefde en goedheid. Daarom verheugt Hij Zich oprecht als een mens met schuldbesef en belijdenis van z’n zonden bij Hem komt. Dan kan Hij hem immers alles vergeven, omdat de Heere Jezus het oordeel over de zonden al heeft gedragen.

Ieder die zich tot God bekeert, is wijs. Elk mens moet kiezen tussen de hemel en de hel. Dan is het toch alleen maar verstandig als je voor de hemel kiest? Dat is inderdaad wijsheid. Wie de Heere Jezus Christus als zijn Heiland aanneemt, wordt onnoemelijk rijk.

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage