Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 24 juli

Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. (en dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven.)
Johannes 12 vers 32 en 33

Dit Bijbelvers spreekt over de dood van onze Verlosser. Hij kwam als Mens op aarde om de plaats van zondige mensen in te nemen en voor hen te sterven.

Hij stierf vrijwillig de dood aan het kruis. Wie aan het kruis hing, was van de aarde verhoogd. Dat hield niet in dat zo iemand door de mensen werd geëerd, maar juist dat hij werd verstoten. Voor hem was er op aarde geen plaats. Dát was de betekenis van het kruis.

Toen de wereld de Verlosser echter verstootte en uitwierp, nam de hemel Hem niet op. Want Christus droeg toen de zonden – en God is heilig. Tussen hemel en aarde heeft Hij geleden, voor mensen én God tot een vloek geworden.

Nu is dit grote werk volbracht. Christus is aan het kruis verhoogd. Hij stierf daar voor schuldige zondaren en openbaarde tegelijkertijd Gods liefde en Zijn gerechtigheid. Nu is het kruis van Golgotha het aantrekkingspunt voor zondige mensen, de plek waarop een mens met God in verbinding kan komen.

 

Het dagboek bestellen?