Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 23 juli

God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.
1 Timotheüs 2 vers 3 tot en met 6

Een 38-jarige Amerikaanse vrouw wilde met haar zoontje van Texas naar Californië vliegen, naar hun man en vader. Het 2-jarige jongetje was helemaal dol van geestdrift; hij riep naar hartelust en maakte kabaal voor twee. Dat konden de andere passagiers niet allemaal waarderen. Ze beklaagden zich dat ze de veiligheidsinstructies niet konden verstaan. Moeder
en zoon moesten het vliegtuig verlaten.

God weigert niemand de toegang. Ieder die tot Hem wil komen, wordt graag ontvangen. Wie het ook is. Mannen en vrouwen, mensen van alle rassen, kleuren en leeftijden, gestudeerd of analfabeet, rijk of arm: iedereen is welkom.

Het is Zijn wens dat alle mensen zalig worden. Daarom heeft de Heere Jezus Christus Zich aan het kruis in de dood gegeven als een losprijs voor allen. Discriminatie is God vreemd. We hebben van nature allemaal het oordeel verdiend en Hij biedt ons allemaal het heil aan. Wat een goede God is Hij!

Het dagboek bestellen?