Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 25 juli

Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.
Genesis 3 vers 24

De Chinese Muur is wereldberoemd. Het blijkt om vele honderden muren te gaan die vaak niet eens met elkaar verbonden zijn. Al meer dan tweeduizend jaar geleden is de bouw ervan begonnen – om de vijand buiten te houden.

God schakelde engelen met een vlammend zwaard in om te voorkomen dat de zondige mens in Zijn hof kwam.

De mensen waren Zijn vijanden geworden. Ze werden ongehoorzaam en kwamen in opstand. Zó konden we niet met God in verbinding staan. De muur van onze zonden versperde de weg.

Wat is daarvoor de oplossing? Die muur moet gesloopt worden! Dat betekent: onze zonden moeten worden weggedaan. Dat is goed te begrijpen: wat de weg verspert, moet uit de weg worden geruimd. Het is wel makkelijker gezegd dan gedaan, want daarvoor moest de Heere Jezus vreselijk lijden en de dood sterven. Dat deed Hij om ons tot God te brengen!

Het dagboek bestellen?