Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 26 juli

Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd
gebracht.

Hebreeën 10 vers 10

Het offer van de Heere Jezus Christus heeft geweldige gevolgen. Onder meer dat ieder die het aanneemt, daardoor is geheiligd – dat wil zeggen: apart gezet voor God.

De wil van God is dus de oorsprong; het is van God uitgegaan. Het middel tot onze heiliging is het offer
van de Heere Jezus. Daarop is alle zegen gebaseerd. Wat geeft ons dat een geweldige zekerheid!

God wilde ons op een aparte plaats zetten, omdat Hij ons wil bezitten. Hij wenst ons voor Zichzelf te
hebben. Daarom had Hij een welgevallen in onze redding.

Om Zijn doel te bereiken, zorgde Hijzelf voor het middel dat nodig was. De prijs die Hij daarvoor moest
betalen, was het bloed van Zijn geliefde Zoon!

Door Zijn sterven is de grondslag gelegd waarop God ons als Zijn kinderen kon aannemen. We mogen Zijn zonen zijn, wij allen die Christus en Zijn verlossingswerk hebben aangenomen. We hebben echt de hele eeuwigheid nodig om Hem daarvoor te prijzen.

Het dagboek bestellen?