Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 22 mei

Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven. De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn.
Psalm 49 vers 8 en 9

Verlossing wordt mogelijk door het betalen van losgeld. Zo komt bevrijding tot stand. Ons losgeld bestond uit het afleggen van het leven van de Heere Jezus. Het was de prijs van Zijn bloed: “Het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt” (Leviticus 17 vers 11). Wie onder de bescherming van Christus’ bloed staat, is in veiligheid voor het oordeel.

Het volk Israël werd, nadat het bescherming had gevonden achter het bloed van het lam, óók bevrijd uit Egypte en de macht van de farao. Na de doortocht door de Rode Zee waren ze pas echt een verlost volk.

God heeft ons al onze zonden vergeven. Door de dood en opstanding van Christus zijn alle ware christenen ook uit de macht van de wereld en van satan bevrijd. Bovendien is op het kruis een einde gemaakt aan onze boze natuur. Want daar werd Christus voor ons tot zonde gemaakt en in onze plaats door God geoordeeld. Dat alles hebben we te danken aan onze Verlosser, de Heere Jezus!

 

Het dagboek bestellen?