Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 23 mei

Hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, rondlopen.
Markus 8 vers 24

Alleen al om pallets te maken, worden er elk jaar zo’n 200 miljoen bomen gekapt. De dingen zijn ideaal: met een steekwagen zijn enorme gewichten te vervoeren. Elk jaar werd er ook 60 miljoen kilogram kokosafval weggegooid. Enkele jaren geleden werd een bedrijf opgericht om pallets te maken van dat afval. Voordelen te over.

In de Bijbel stellen bomen vaak mensen voor. Een blinde die bij de Heere Jezus was gebracht en door Hem genezen werd, zag in eerste instantie nog niet scherp. Inderdaad, als je naar mensen kijkt en hen als bomen ziet rondlopen, is er iets niet in orde.

Het is nodig dat we zien op de Heere Jezus. Dat we opkijken naar God. Dat we ons heil alleen van de Heiland verwachten. Niemand anders kan verlossen van zonden en zielen genezen van ongerechtigheid.

Als we naar de Heere Jezus kijken, zien we de Boom des levens. Dan beseffen we: alleen door het geloof in Hem ontvangen we het eeuwige leven. En dat nieuwe leven houden we in stand door ons elke dag opnieuw met Hem bezig te houden, door Gods Woord te lezen.

 

Het dagboek bestellen?