Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 20 november

U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af!
Mattheüs 27 vers 40

De spotters spraken bij het kruis over de woorden van de Heere Jezus tot de Joden toen ze om een teken vroegen: “Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen” (Johannes 2 vers 19). Johannes verklaarde: “Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam” (vers 21). Toen Hij op aarde was, was Zijn lichaam Gods woonplaats. Christus erkende de tempel in Jeruzalem nog wel als Gods aardse huis – daarom had Hij die ook gereinigd –, maar de dagen ervan waren geteld.

De Heere Jezus had niet gezegd dat Híj de tempel zou afbreken, zoals die lasteraars beweerden. Nee, zíj zouden hem afbreken. Daarmee waren ze al bezig! Ze hadden Zijn rug gegeseld en Zijn handen en voeten doorboord met spijkers.

Als Hij op de uitdaging van de vijanden was ingegaan en van het kruis afgekomen, had het eeuwig oordeel hen, maar ook de hele mensheid moeten treffen. – We zijn Hem oneindige dank verschuldigd, omdat Hij Zijn eigen belangen niet telde, maar voor zondaren aan het kruis bleef hangen tot alles volbracht was!

Het dagboek bestellen?