Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 21 november

Mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn aangezicht tot U op te heffen, mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden, tot boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel.
Ezra 9 vers 6

Een 12-jarig meisje uit Waalwijk kwam overstuur thuis. Een onbekende man had geprobeerd haar in een auto te trekken. Pas toen ze hem had gebeten, had hij haar losgelaten en kon ze vluchten. De politie nam de zaak serieus. Maar uiteindelijk bekende het meisje dat ze alles had verzonnen. Het was een smoes, omdat ze te laat thuis was gekomen.

Over verzonnen uitvluchten zijn boeken vol te schrijven. Maar het gaat steeds om hetzelfde: proberen schuld af te schuiven.

Dat is zó menselijk! En tegelijk is het zo dom. Wie probeert de schuld van zijn zonden anderen in de schoenen te schuiven, raakt alleen maar dieper in de problemen. Want God is niet te bedriegen.

Het is aan te raden om te handelen zoals Ezra. Wie zijn schuld eerlijk toegeeft en z’n zonden belijdt, ontvangt volle vergeving – op grond van Christus’ sterven aan het kruis en door middel van het geloof.

Het dagboek bestellen?