Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 22 november

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.
1 Petrus 5 vers 10

We hebben een liefdevolle God! Ons welzijn ligt Hem na aan het hart. Hij houdt Zich met ons bezig.

Toerusten – Ons ontbreekt veel. Ons geduld is zo snel uitgeput. Het ontbreekt ons aan wijsheid om dingen te beoordelen of problemen op te lossen. Hij rust ons toe met alles wat we nodig hebben.

Bevestigen – Veel gevaren bedreigen ons. De wereld probeert ons in haar maalstroom mee te zuigen. Door de christenheid gaat een orkaan van verkeerde leringen waardoor de duivel probeert ons omver te blazen. Maar God geeft ons vastigheid.

Versterken – Voor onze levensweg met al z’n moeilijkheden hebben we dagelijks moed en kracht nodig. God wil ons die onafgebroken ter beschikking stellen. Nemen we die aan uit Zijn hand?

Funderen – Hoe ontvangen we een goed en zeker fundament voor ons geestelijke leven? Door de Bijbelse waarheid niet alleen te kennen, maar die ook in praktijk te brengen. Daarbij helpt God ons!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage