Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 19 november

Hij nam de zeven broden en de vissen, en nadat Hij gedankt had, brak Hij ze en gaf ze aan Zijn discipelen; en de discipelen gaven ze aan de menigte.
Mattheüs 15 vers 36

Een basisschoolklas was op excursie. Aan boord van een vissersschip probeerde de 54-jarige dekknecht hen aan het lachen te maken. Hij stopte voor de grap een vis in zijn mond. Die schoot hem in de keel en kwam daar klem te zitten. Al snel verloor hij het bewustzijn – en even later het leven!

De Heere Jezus voedde de mensenmassa enkele keren met brood en vis. Het kan niet anders: dat moet goed en gezond voedsel zijn. Alleen, het moet niet de luchtpijp in, maar de slokdarm.

Het voedsel voor onze harten is de Heere Jezus Zelf. We kunnen alleen door Hem wedergeboren worden. En uitsluitend door ons met Hem bezig te houden – door het lezen in Gods Woord en door het tot Hem spreken in het gebed –, groeien we op tot geestelijk volwassenen. Doen we dat dan ook? Waarmee houden we ons bezig? Wat vult ons hart? Er bestaan naast Hem veel goede dingen van dit leven en daar mogen we van genieten, maar we blijven alleen geestelijk gezond als we op Christus gericht zijn.

Het dagboek bestellen?