Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 20 februari

(…) de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping.
Kolosse 1 vers 13 tot en met 15

De Heere Jezus is geen schepsel, maar Gods eeuwige Zoon. Hij heeft juist de hele schepping gemaakt. Toen Hij als Baby werd geboren, toen Hij Mens werd, deed Hij Zijn intrede in Zijn eigen schepping. Uiteraard was Hij vanaf dat moment daarin de belangrijkste Persoon. Zo werd Hij de Eerstgeborene van heel de schepping. Hij was het Beeld van God. God is onzichtbaar, kán door mensen niet worden gezien. God heeft Zich echter geopenbaard. Hij heeft Zijn Beeld gezonden: Christus, Zijn eigen Zoon. Als we Hem leren kennen, weten we Wie God is.

Christus is de Zoon van Gods liefde – dat wil zeggen: het Middelpunt en het Voorwerp van de liefde van God de Vader. De Heere Jezus betekent alles voor Zijn Vader.

In Hém hebben we de verlossing. Door Zijn sterven zijn onze zonden weggedaan; doordat we Hem aannemen, worden ze ons vergeven. Onze hele zegen ligt verankerd in deze heerlijke Persoon!

 

Het dagboek bestellen?