Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 21 februari

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Jesaja 53 vers 5

In Vlissingen staat een gezondheidscentrum. In het pand zitten onder andere een praktijk voor logopedie en één voor fysiotherapie, ook een kinderarts. Anderhalf jaar geleden reed er een auto tegen de gevel aan, rond middernacht. Het gebouw raakte zwaar beschadigd en moest gestut worden. Twee van de inzittenden konden ter plekke worden behandeld, de derde moest met spoed naar het ziekenhuis.

Met lichamelijke klachten ben je bij een gezondheidscentrum wel op het goede adres, maar midden in de nacht was er niemand.

Wie genezing zoekt voor zijn ziel, moet bij de Heere God zijn, de grote Heelmeester. Voor ieder mens is genezing mogelijk, dat wil zeggen: genezing van zijn zonden. Daarvoor is de Heere Jezus aan het kruis gestorven. Wij hadden de straf verdiend, maar de straf is op Hem neergekomen. Hij nam op Golgotha immers alle zonden op Zich van allen die in Hem geloven. Zo heeft Hij voor ons vrede gemaakt.

Hij werd geslagen. Zijn striemen bewerkten genezing voor allen die zich tot God bekeren.

 

Het dagboek bestellen?