Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 19 februari

Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Romeinen 3 vers 23 en 24

De stad Calvert County ligt in Amerika. Daar waren twee mannen bezig. Ze wilden de plaatselijke bank overvallen, maar klungelden een beetje. Ze liepen het verkeerde pand binnen: een begrafenisonderneming die pal naast het bankgebouw lag. Daarna vereerden ze de bank ook nog met een bezoek.

Er lopen bijzondere mensen op de aarde rond. Ze zijn allemaal verschillend. Eén ding geldt echter voor allen: ze hebben gezondigd. Daardoor zijn ze volledig ongeschikt voor de heerlijkheid van God. Ze kunnen niet in Zijn hemel komen. Want God is heilig.

Toch wenst God ons daar wel te ontvangen. Zijn liefde gaat naar alle mensen uit. Daarom heeft Hij voor een oplossing gezorgd. God zond Zijn Zoon naar het kruis om daar de straf te dragen die wij hadden verdiend. Zo heeft Jezus Christus alle zonden weggedaan van ieder die in Hem gelooft. Op grond van Zijn kruis worden we gerechtvaardigd, door het geloof. God ziet ons zonder zonden! Dat is bijna niet te geloven, maar toch waar. Zo kunnen we straks de hemel binnengaan.

 

Het dagboek bestellen?