Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 18 februari

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.
Johannes 3 vers 36

Geloof in reïncarnatie neemt toe. Mensen denken dat ze al eens eerder in een ander lichaam op aarde hebben geleefd, en dat ze na hun sterven weer terugkomen in een andere gestalte!

Hoe komen ze op zulke gedachten? Hopen ze in een volgend leven in een beter lichaam te zitten? Is het de wens naar geluk?

Ze vergissen zich enorm. Als de mens sterft, gaat zijn lichaam in het graf en zijn geest keert terug tot God, de Schepper. Op Zijn tijd zal ieder mens opstaan uit de dood en voor Hem verschijnen om rekenschap af te leggen.

Er bestaat wél een ‘ander leven’. Dat is nu te verkrijgen, níet pas na de dood. Het is het eeuwige leven dat Jezus Christus ons aanbiedt. Hij moest voor ons sterven. Hij moest het oordeel van God dat wij hadden verdiend, op Zich nemen. Als we in Hem geloven, schenkt God ons niet alleen zondenvergeving, maar ook het eeuwige leven. Dat krijgen we nu en het blijft tot in eeuwigheid ons bezit.

 

Het dagboek bestellen?