Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 2 januari

Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd.
Jesaja 49 vers 16

God onderstreept met deze woorden nog eens de belofte aan Zijn volk Israël dat Hij het nooit zal verlaten. Zijn ook wij niet in de handpalmen van onze Heere Jezus gegraveerd? Zijn doorboorde handen spreken duidelijke taal! Waarom werd Hij aan het kruis genageld? Voor onze zonden. Tot in alle eeuwigheid zal Hij als de verheerlijkte Mens deze tekenen in Zijn handen dragen.

Toen de discipelen op de opstandingsdag bijeen waren en de Heere Jezus in hun midden stond, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zijde zien. De discipelen verheugden zich toen zij Hem zagen. Wij die in Hem geloven, verheugen ons ook als we Hem zo mogen zien.

Hij, de Opgestane, is Dezelfde Die uitriep: “Het is volbracht!” en Zijn geest overgaf aan God. Het werk is volbracht. Niets zou dit ongedaan kunnen maken. Zijn handen zijn en blijven doorboord. Hij laat ze als het ware aan ons zien en horen we het Hem niet zeggen: ‘Dit deed Ik voor jou’? Daarop kunnen we alleen maar antwoorden:

’k Aanbid de macht van Uwe liefde!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage