Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 1 januari

Bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.
Mattheüs 13 vers 22

Een veelbewogen jaar ligt achter ons. Dat geldt voor de hele wereldbevolking. En in het persoonlijke leven van velen zijn ook nog dingen gebeurd die soms erg ingrijpend waren. Wanneer gaan de stormen liggen?

Anderen hebben juist een goed jaar achter de rug. Ze hadden de wind in de zeilen en alles liep op rolletjes. Wat dit jaar brengen zal?

Het is van groot belang op te zien tot God en naar Zijn Woord te luisteren. Dus om de Bijbel te lezen en de boodschap daarvan werkelijk op te nemen. De zorgen van dit leven en ook de voorspoed kunnen daarin een belemmering zijn. Het is nodig daarvoor te waken!

Vandaag zullen opnieuw heel wat mensen het nieuwe jaar met goede voornemens starten. Wat is een echt goed voornemen? Om meer en aandachtiger de Bijbel te lezen. En om meer en intensiever te bidden.

Als we dat voornemen houden, zullen we Gods zegen steeds meer gaan ervaren. God is zo goed! Uit liefde voor u en mij gaf Hij zelfs Zijn eigen Zoon in de dood.

 

Het dagboek bestellen?