Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 31 december

Ik vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand.
Psalm 31 vers 15 en 16

Wat David tot God zei, mogen we hem nazeggen. Ook onze tijden zijn in Gods hand. Ze rusten in de hand van Hem Die ons heeft geschapen.

We zijn niet een neerdwarrelend blad dat door ieder zuchtje wind wordt meegenomen. Ons leven verloopt volgens het plan van onze hemelse Vader. Hij waakt over ons en houdt ons vast.

Zijn einddoel met ons is de heerlijkheid bij Hem in het Vaderhuis. We zijn ertoe bestemd om als Zijn zonen de eeuwigheid bij Hem te zijn. Wat is dat groot! Zouden wíj ons dan zorgen moeten maken? Zou de God Die ons maakte en Die Zijn Zoon voor ons opofferde om ons te verlossen, ons laten lopen? Nóóit!

Iedere nieuwe dag is een geschenk van Hem. Daarom kunnen we vol vertrouwen onze weg gaan. Heeft het afgelopen jaar niet bewezen dat we in Zijn hand waren, al liep het misschien anders dan wij hadden gedacht? Als Hij ons nog zolang op aarde laat, mogen we het volgende jaar deze ervaring weer opdoen!

Het is goed te rusten in de hand van de God Die ons maakte, en van de Heiland Die voor ons stierf!

 

Het dagboek bestellen?