Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 3 januari

Ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.
Lukas 12 vers 19 tot en met 21

Een man in Japan had met veel moeite 5 miljoen yen bij elkaar gespaard – omgerekend 35.000 euro. Hij was erg bang voor diefstal. Daarom verstopte hij de duiten in de afvalbak. Zijn vrouw wist van niets en zette de vuilniszak voor de deur. De ophaaldienst nam die mee. Het echtpaar schakelde in paniek de politie in. Tot hun geluk werd de afvalzak op de vuilnisbelt teruggevonden.

Hoe snel kunnen aardse schatten verloren gaan! Schatten in de hemel niet. Wie rijk is in God, blijft eeuwig en onveranderlijk rijk.

Die rijkdom kunnen we niet zelf verdienen. Het werk daarvoor heeft Gods Zoon gedaan, Jezus Christus. Hij volbracht aan het kruis het verlossingswerk. Wie in Hem gelooft, ontvangt het nieuwe leven en wordt een kind van God. Hemelse schatten worden z’n eigendom. Tot in eeuwigheid mag hij in de hemel wonen!

 

Het dagboek bestellen?