Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 18 december

U hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duistere oorden, in diepten. Uw grimmigheid leunt op mij, U hebt mij neergedrukt door al Uw golven.
Psalm 88 vers 7 en 8

Tijdens Zijn leven op aarde en ook nog tijdens de eerste uren aan het kruis leed de Heere Jezus door alles wat mensen Hem aandeden. In de drie uren van duisternis daarna leed Hij onder het oordeel dat God uitoefende.

Wat moest onze Heiland toen doormaken! Hij leed als Rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Híj leed, omdat wíj zondaars waren. Hij droeg onze zonden in Zijn lichaam op het hout. Hij kende geen zonde, maar werd voor ons tot zonde gemaakt.

Toen God Hem had verlaten, riep Hij het uit: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” De oorzaak lag immers niet bij Hemzelf!

Wij mogen nu weten: ‘Hij, de Rechtvaardige, leed uit genade voor ons, de onrechtvaardigen. In die uren was Hij beladen met onze zonden in het oordeel van God. Ja, het was onze schuld voor God die Hem al dit lijden heeft aangebracht, Hem Die ons zó lief heeft gehad!’

Daarvoor zullen we Hem prijzen, de hele eeuwigheid door. Ook vandaag op aarde al!

Het dagboek bestellen?