Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 19 december

Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn.
2 Timotheüs 2 vers 19

Sinds alweer een hele tijd zijn vingerafdrukken in paspoorten verplicht. Er kwam toen aan het licht dat bij oudere mensen het profiel van de vingertoppen in de loop van de jaren wat afslijt. Vingerafdrukken zijn een wonder, want ze zijn volkomen uniek. Zelfs bij twee mensen die een ééneiige tweeling vormen, zijn ze verschillend, in tegenstelling tot hun DNA.

Als de vingertoppen erg slijten, zijn mensen daaraan niet meer te herkennen. Voor God speelt dat natuurlijk geen enkele rol. Hij kent al Zijn schepselen. Hij ziet waar ze zijn, Hij weet hun omstandigheden en Hij peilt hun harten tot op de bodem.

Dat is voor ons die Hem als onze Vader kennen, heerlijk te weten. Hij bestuurt immers alles. Liefde is altijd Zijn drijfveer. Daarom weten we: wat Hij ook in ons leven toelaat, het is voor ons het allerbeste – al begrijpen we er niets van! In Zijn almacht regeert Hij niet alleen het immense heelal, maar bepaalt Hij ook ons persoonlijke leven. Omdat Hij de Alwetende is, begaat Hij nooit een vergissing. Altijd heeft Hij voor ons het goede op het oog: het welzijn van onze ziel.

Het dagboek bestellen?