Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 17 december

U zult niet stelen.
Exodus 20 vers 15

In Nieuwe Pekela beschikte een plaatselijke speeltuinvereniging over een basketbalveldje. Dat werd plots weggehaald. Niet alleen de basket, maar ook alle tegels. De verbazing werd nog groter toen het veldje in een ander deel van het Groningse dorp weer werd aangelegd. ’t Was een foutje. De gemeente dacht zelf eigenaar van het veldje te zijn, en had opdracht gegeven het te verplaatsen.

Van andermans spullen moet je afblijven. Het is één van de tien geboden. Ook ongelovigen begrijpen dat. Soms ben je blij als iemand iets van je afneemt. Er zijn dingen, die ben je liever kwijt dan rijk. Bijvoorbeeld onze zonden. Zolang we die met ons meedragen, zijn we voor de eeuwigheid verloren. Daarom zijn we de Heere Jezus diep dankbaar dat Hij ze van onze schouders heeft afgenomen. Aan het kruis nam Hij ze op Zich en onderging de straf erover.

Nu heeft Hij ons gerechtigheid gegeven. Niet een gerechtigheid van mensen, verdiend door het doen van goede werken en het houden van de wet, maar een Goddelijke gerechtigheid. Dat is een geweldige ruil. Christus nam ons onze zonden af en schonk ons Gods gerechtigheid. Wat een genade!

Het dagboek bestellen?