Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 17 juli

Roepend met luide stem gaf Jezus de geest.
Markus 15 vers 37

God wil dat we ons steeds opnieuw met het werk op Golgotha bezighouden, opdat onze dank en aanbidding nooit zullen ophouden. De Bijbel laat ons de dood van onze Verlosser vanuit drie gezichtspunten zien:

– In vers 16 van Psalm 22 horen we de Heere Jezus zeggen: “U legt mij in het stof van de dood”. Toen Zijn Zoon voor ons en met onze zonden beladen aan het kruis hing, kon God Hem niets besparen, ook niet de dood als het loon voor de zonde.

– Er zijn ook teksten waarin staat dat de Heere Jezus Zelf vrijwillig in de dood ging. “Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef” (Johannes 10 vers 17). Hij was Mens geworden om in de plaats van zondige mensen te sterven. Daarom ging Hij Zelf vrijwillig in de dood.

– Deze twee punten veranderen echter niets aan de verantwoordelijkheid van de mens. Het blijft volkomen waar dat wij mensen Hem hebben gekruisigd. “U echter hebt de Heilige en rechtvaardige verloochend (…) de Vorst van het leven hebt u gedood” (Handelingen 3 vers 14 en 15).

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage