Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 18 juli

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?
Genesis 3 vers 1

Bijna elk half uur stapt er ergens in de wereld iemand op een landmijn. Er liggen er zo’n 120 miljoen stuks in de aarde. De explosies kosten duizenden mensen per jaar één of meer van hun ledematen of zelfs het leven.

Om het probleem op te lossen, worden ratten getraind. Het reukvermogen van met name de veertig centimeter lange Gambiaanse hamsterrat is enorm. Ze sporen al snuffelend begraven projectielen op.

Wij mensen ruiken het gevaar lang niet zo snel. We lopen soms met open ogen de sloot in. De duivel, in de gedaante van de slang, probeerde een gesprek aan te knopen met Eva. Ze ging daarop in en daarmee was het pleit al beslecht. De mens is geen partij voor de satan. Hij bereikte zijn doel: het eerste mensenpaar werd God ongehoorzaam en zondigde.

Wat een genade dat God Zijn eigen Zoon zond om het probleem van de zonde op te lossen! Jezus Christus moest daarvoor sterven aan het kruis. Hij deed het uit liefde voor u en mij – en bracht ons zo terug bij God.

Het dagboek bestellen?