Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 19 juli

Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val.
Spreuken 16 vers 18

Vandaag twee jaar geleden keerde de boordhelikopter van de Zr.Ms. Groningen terug naar het schip. Op het achterdek van het marineschip zou de NH90 landen. De bemanning van de Groningen zag hem echter in zee storten. Twee inzittenden kwamen om het leven, twee anderen waren wel gewond, maar overleefden het. Het was de eerste keer dat er met de veilige heli een ongeluk gebeurde.

Adam en Eva kwamen ten val: ze vielen in de zonde. Die val kostte hun het leven. Nog niet direct letterlijk – hoewel ze vanaf dat moment sterfelijke mensen waren –, maar wel in geestelijk opzicht. Ze verloren hun verbinding met de levende God.

De hoogmoed bracht hen tot de zonde. Ze wilden immers als God zijn, Hem gelijk. Hoe anders gaat het met een mens die voor God neerknielt en Hem zijn zonden belijdt! Als iemand z’n schuld erkent, tilt God hem op tot ongekende hoogte. Nee, dan worden we niet God gelijk, want we blijven altijd mensen, maar op grond van het kruis van de Heere Jezus worden we
wel Gods kinderen en ontvangen we Zijn natuur en het eeuwige leven.

 

Het dagboek bestellen?