Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 16 juli

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.
Efeze 1 vers 3

Vandaag twee jaar geleden hield de politie op de A2 een verkeerscontrole. Een auto viel op. De bestuurder nam plotseling een afrit en probeerde via provinciale wegen te vluchten. Na een wilde achtervolging werd de auto klemgereden. De twee inzittenden werden aangehouden, want in een tas zat een half miljoen euro. En vlak voordat ze werden aangehouden,
hadden ze een tas uit de auto gegooid; daarin zat ook zo’n bedrag. Een verklaring voor hun rijkdom hadden ze niet.

Kijk, die heeft een christen wel. Hij weet dat de Heere Jezus op het kruis voor hem het oordeel heeft gedragen, maar ook dat God hem nu rijk gezegend heeft. Alle geestelijke zegen is hem gegeven.

Hij heeft het eeuwige leven en is een kind van God geworden. Hij heeft dan ook de vrije toegang tot Hem. Hij mag altijd als een kind tot God de Vader spreken in het gebed. De Heilige Geest woont in hem; Die helpt en leidt hem. Zijn toekomst is in het Vaderhuis met de vele woningen. Wat zijn we onnoemelijk rijk!

 

Het dagboek bestellen?