Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 15 juli

God is licht (…) God is liefde.
1 Johannes 1 vers 5 en 4 vers 8

God is licht, dus absoluut heilig en rechtvaardig. Hij kan de zonde niet verdragen en er niet één door de vingers zien. Hij eist een rechtvaardige straf voor iedere begane overtreding. God is echter eveneens liefde. Zijn wens is dat alle mensen met Hem in verbinding komen, zodat Hij ze Zijn genade, Zijn vrede en Zijn blijdschap kan geven. – Zijn gerechtigheid verlangde de veróórdeling van alle mensen, omdat ze zondaars zijn. Zijn liefde zocht echter de rédding van alle mensen.

Hoe moest dat probleem worden opgelost? Was er een weg waarop aan Gods gerechtigheid werd voldaan én waarop Gods liefde de gelegenheid kreeg om mensen te zegenen?

Ja, een onschuldige moest als plaatsvervanger optreden om de schuld van zondaren weg te doen. Onder alle mensen was echter niet één onschuldige. Daarom liet God Zijn Zoon Mens worden, opdat Hij de ware Plaatsvervanger zou zijn.

Aan Gods gerechtigheid ís op het kruis voldaan; Gods liefde zóekt nu mensen die Zijn genade willen aannemen!

 

Het dagboek bestellen?