Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 17 april

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.
Johannes 19 vers 30

Van Markus weten we dat de Romeinse hoofdman die erbij stond en zag dat de Heere Jezus zo roepend was gestorven, zei: “Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon!”

Hier stierf geen gewoon mens, nog minder een boosdoener, aan de gevolgen van de kruisiging. Wat hier gebeurde, was eenmalig: een Mens had het vermogen Zelf Zijn geest aan God over te geven. Deze Mens was Gods Zoon. Als de Bron van alle leven zei Hij: “Niemand neemt het [leven] Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen” (Johannes 10 vers 18).

Op het kruis gingen Zijn woorden in vervulling. Niemand was in staat Hem ter dood te brengen. Na al het lijden had Hij nog de kracht tot een luide uitroep. Daarna gaf Hij uit Zichzelf Zijn geest over. Dat was een bewuste daad, een actieve handeling die Hij in  de kracht van Zijn eigen wil volbracht. Wat een bewijs van Zijn Zoonschap! Maar ook, wat een bewijs van Zijn liefde tot ons! Want Hij heeft vrijwillig de plaats ingenomen die wij vanwege onze zonden, ieder voor zich, hadden verdiend!

 

Het dagboek bestellen?