Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 16 oktober

Toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven.
Markus 16 vers 1

Deze vrouwen hadden de Heere Jezus van harte lief. Zijn dood aan het kruis was voor hen dan ook het allergrootste verlies.

Sinds Hij gevangen was genomen en voor de rechtbank gebracht, probeerden zij op een afstand het verloop te volgen. Ten slotte stonden ze bij het kruis, al was het van ver. Ze toonden meer moed dan de meeste discipelen. Die waren immers gevlucht en hadden hun Meester in de steek gelaten!

De laatste liefdesdienst aan hun gestorven Meester konden de vrouwen echter niet uitvoeren. Zonder twijfel hadden de specerijen hen veel geld gekost. Ze hadden het graag voor Hem over, maar ze kwamen te laat. Het graf was leeg. Hij was al opgestaan!

Waarom overkwam hen dat? Omdat zij de woorden van de Heere Jezus over Zijn dood en opstanding niet ter harte hadden genomen. Toch zullen deze vrouwen voor de Heere Jezus een grote troost zijn geweest, juist in die moeilijkste dag van Zijn leven op aarde!

Het dagboek bestellen?