Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 15 oktober

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
Efeze 1 vers 5 en 6

In de jaren negentig werden aan de overkant van de Noordzee de Britse spoorwegen geprivatiseerd. Niet iedereen was daar blij mee. De prijs van het treinkaartje ging behoorlijk omhoog. Alweer jaren geleden kostte een retourtje eersteklas van het uiterste zuidwesten van Engeland naar Kyle, een dorpje in het hoge noorden van Schotland omgerekend ruim 1100 euro.

Wat heeft het gekost om de afstand tussen de zondige mens en de heilige God te overbruggen? Die afstand was onnoemelijk veel langer. Er lag een eeuwig oordeel tussen. Daar zou geen einde aan komen.

De prijs om die afstand te overbruggen, was er dan ook naar. Dat kostte het bloed van de Heere Jezus. Hij moest ervoor aan het kruis sterven. Er was geen andere mogelijkheid om Gods heilige toorn te stillen. Aan het kruis werd Christus daaraan blootgesteld. Omdat Hij Gods oordeel onderging, neemt God nu allen die in Hem geloven, genadig aan als Zijn eigen kinderen. We zijn aan Zijn hart gebracht.

Het dagboek bestellen?