Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 14 oktober

Wend U tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig.
Psalm 25 vers 16

Voelen we ons soms eenzaam? Hebben we niemand aan wie we alles kunnen toevertrouwen wat ons bezighoudt? Misschien kennen we veel mensen met wie we kunnen praten en plezier hebben. Maar hebben we ook mensen bij wie we ons hart kunnen uitstorten? Wie begrijpt ons?

Er is Iemand aan Wie we alles kunnen zeggen. Hij begrijpt ons en laat ons nooit in de steek. Het is de Heere Jezus. Hij wacht erop dat we ons aan Hem toevertrouwen. Omdat Hij Gods Zoon is, weet Hij alles van ons leven. Omdat Hij als Mens op aarde heeft geleefd, heeft Hij ervaring met het leed hierbeneden.

Hij wenst als eerste dat we voor Hem al het verkeerde in ons leven belijden. We hoeven niets te verzwijgen, want Hij kent ons door en door. Hij wil ons alles vergeven.

Wie zich aan Hem toevertrouwt, mag de ervaring opdoen dat Hij ons Zijn aanwezigheid laat ervaren. We mogen Hem te allen tijde aanroepen in het gebed. En Hij heeft ons beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn.

Het dagboek bestellen?