Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 16 januari

De voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd, en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af!
Mattheüs 27 vers 39 en 40

Toen onze Heiland aan het kruis hing, was Hij aan de spot van de toeschouwers overgeleverd. Ze lachten Hem uit, omdat Hij Die de tempel zou afbreken en in drie dagen kon opbouwen, Zichzelf niet eens kon verlossen!

Hij wilde Zichzelf niet redden. Hij ging in de dood om ánderen te kunnen verlossen. Wat moet het Hem pijn hebben gedaan dat niemand dat begreep!

Na de uren van duisternis horen we Zijn hartverscheurende klacht: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” De reden weten we: omdat God heilig is, kán Hij de zonde niet zien. En Christus werd tot zonde gemaakt!

Ten slotte gaf Hij de geest, nadat Hij – niet fluisterend als een uitgeputte stervende, maar – met luide stem had geroepen. Hij stierf vrijwillig en niet zoals een gewoon mens sterft. Hij had de macht van het kruis af te komen, maar bleef daar vrijwillig hangen tot alles volbracht was. Hij is onze aanbidding eeuwig waard!

 

Het dagboek bestellen?