Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 17 januari

Verhoor mij, HEERE, want Uw goedertierenheid is rijk; zie mij aan naar Uw grote barmhartigheid (…) Nader tot mijn ziel, bevrijd haar.
Psalm 69 vers 17 en 19

In een dorpje in China ging een man op pad om een paar kippen te stelen. Hij probeerde een boerderij binnen te dringen via het hondenluik. Dat was voor hem te krap. Hij kwam tot aan zijn middel en bleef steken. Pas ’s ochtends werd hij door de brandweer bevrijd: hij zag blauw van de kou. Maar na zijn bevrijding was hij nog niet vrij. Hij mocht mee naar het politiebureau.

Als we gaan inzien dat we verstrikt zitten in het net van onze zonden, mogen we tot de Heere God roepen om hulp en verlossing. Zijn barmhartigheid en goedheid zijn groot. We vragen Hem: ‘Bevrijd toch alstublieft mijn ziel!’

Hij wil ons van onze zonden verlossen door die allemaal te vergeven. Dat kan Hij, omdat Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, aan het kruis heeft gehangen. Daar onderging Hij de straf over alles wat wij hebben misdreven. Omdat Hij de straf droeg, scheldt God de schuld kwijt van ieder mens die zich tot Hem bekeert. Dan zijn we werkelijk bevrijd: helemaal en voor altijd. Voor eeuwig zijn we dan gered en Gods kind!

 

Het dagboek bestellen?