Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 18 januari

De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God.
Markus 16 vers 19

De Heere Jezus Christus was met Zijn trouwe volgelingen op de  Olijfberg, vlak bij Jeruzalem. Hij hief Zijn handen op en zegende hen. Al zegenend, werd Hij door een onzichtbare macht opgetrokken in de hemel.

Hij was niet in een flits verdwenen. Nee, zij keken toe hoe Hij langzaam ten hemel voer, totdat een wolk Hem aan hun ogen onttrok.

Zouden ze nu opnieuw in rouw gaan? Ze waren niet lang daarvoor intens verdrietig geweest, omdat hun Meester aan het kruis was genageld. Toen Hij na enkele dagen uit de doden bleek opgestaan, waren ze buiten zichzelf van blijdschap geweest, hoewel ze hun ogen nauwelijks durfden te geloven. En nu? Nu werd Hij weer van hen gescheiden!

Hun Meester liet hun echter door enkele engelen zeggen dat Hij zou terugkomen! Dat had Hij Zelf ook al gezegd, die nacht in de bovenzaal. Nu bevestigden twee engelen het. De hemel nam Hem op, maar Hij zou terugkeren om ook allen daar te brengen die Hem liefhebben en toebehoren.

 

Het dagboek bestellen?